ONLINE
KATALOG
Online Katalog
FİDAN TALEP
FORMU

ELMA ANAÇLARI

M9 ANACI

- İngiltere'de East Malling Enstitüsünde geliştirilen tam bodur elma klon anacıdır. Üzerindeki meyveyi erken verime yatırması ve meyve iriliğini arttırması yönünden mükemmel olması nedeniyle en yaygın kullanılan elma klon anacıdır.

- Kis soğuklarına ve ağır bünyeli toprak şartlarına dayanıklı olmakla birlikte taban suyu yüksek,durgun su bulunan topraklara hassastır.

- Standart çöğür anacının oluşturduğu ağacın %25-30'u kadar ağaç hacmi oluşturur.

- Çöğür anacına göe çeşitleri 1 hafta erken olgunlaştırır.

- Fransa'da geliştirilen M 9 anacıyla benzer özellikleri gösteren Pajam 1 anacı M9'dan daha zayıf,Pajam 2 ise M9 göre %10 daha kuvvetli gelişir,Mark 9,NAK-B 337,EMLA-9,Budavgosky 9,M9 T 339 gibi anaçlar M9 anacı ile benzer özellikleri taşır.

- Tam verime yattığında bu anaç üzerinde bir elma ağacı 2,5m-3m yüksekliğinde taç oluşturur.

- Kök sisteminin çok hassas ve kırılgan olması nedeniyle mutlaka destek sistemine ihtiyaç duyar. Destek sistemi,10-15m aralıklarla beton yada,emprenye edilmiş ağaç,toprak altında 50-60 cm,toprak üzerinde ise 2,5-3m yükseklikte olmalıdır.

- Yerden 50 cm yükseklikte ilk tel ve her 50 cm de bir tel olmak üzere 4- yada 5 tel geçirilerek ağaçlara destek sistemi oluşturulur.

- Bu anaç üzerinde dikim mesafeleri;4x1m yada 4x1,2m olarak dikilebileceği gibi,sıra üzeri mesafe 60'cm ye toprak çok kuvvetli değilse sıralar arası mesafe 3,5'm ye düşürülebilir.

- M9 anaçlı bahçe tesisinde dekara 120 ile 400 arasında fidan gerekli olup damla sulama sistemi mutlaka kurulmalıdır.

- Bu anaç üzerinde 2-3 yaşlarda dekara 500-1500 kg,5-6 yaşlarda 5-6 ton,tam verim çaı olan 7-8 yaşlarda ise 10-12 ton ürün almak mümkündür.

- Phtoptphora'ya dayanıklı,ateş yanıklığı bakteriyel hastalığına ise hassastır.

- M9 anacına asılı Grany Smith ve Golden Delicious gibi çeşitlerde güneş yanıklığı görüldüğü için özellikle güneşlenmenin yoğun olduğu bölgelerde gölgeleme materyali kullanılmasında yarar vardır.

MM 106 ANACI

- Yarı bodur elma klon anacıdır. M7 anacı ile benzer gelişme kuvvetinde olup elma standart çöğür anacının %50-60'ı kadar gelişme gösterir.

- Phtophoraya (kök çöküklüğüne) hassas,pamuklu bite ve ates yanıklığına dayanıklıdır.

- Ağır bünyeli iyi dreme edilmeyen topraklarda kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Üzerimdeki çeşidi erken verime yatırır.

- Spur özelliği gösteren (Zayıf gelişen çeşitler) için iyi bir anaçtır.

- M9 anacına göre üzerindeki çeşit birkaç gün geç olgunlaşır.

- Kök sistemi M9 anacına göre daha iyi geliştii için destek sistemlerine gerek duymaz.

- Bu anaçla kurulan bahçelerde sıra üzeri mesafeler 2-2,5m sıralar arası le 3,5-4m olup dekara gerekli fidan sayısı 85-120 arasında değişir.

- Bu anaç üzerinde spur (yarı bodur) çeşitlerle daha sık bahçelerde kurulabilir.

- Fazla dip sürgünü oluşturmaz.

MM 111 ANACI

- Kuvvetli gelişen anaçlardan olup standart çğür anacının %75'i kadar taç hacmi oluşturur.

- Pamuklu bite dayanıklı olup,kısıtlı sulama şartlarında ve kumlu tinli özellikteki topraklar için ideal bir anaçtır.

- Yeni çeşitlerden Fuji,Gala,Pink Lady gibi çeşitlerle uyuşması mükemmeldir.

- Güçlü kök sistemi geliştirdiği için destek sistemini gerek duymaz.

- Bu anaç üzerinde spur çeşitler sıra üzeri 2,5-3 m,sıralar arası 4m standart çeşitler arası ise sıra üzeri 3

-3,5 sıralar arası 5m olarak dikilebilir.

- Son yıllarda bazı ülkelerde MM 111 anacı üzerine M9 anacı ara aşı olarak aşılanmakta,böylelikle MM111'den daha bodur,güçlü kök sistemine sahip ağaçlar elde edilirken her iki anacında üstün özellikleri kombine edilmektedir.

M 26 ANACI

- Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır.

- Standart çöğür anacını %35 kadar ağaçlar oluşturur.

- Yarı bodur spur çeşitler bu anaca aşılanabilir.

- İyi drene edilen topraklara önerilmekte olup soğuklarına dayanıklıdır.

- Destek sistemi gereklidir.

M 7 ANACI

- Amerika'da en yaygın olarak kullanlan anaçlar arasında yer alır.

- MM106 ile aynı gelişme kuvvetinde ağaçlar oluşturur.

- Agrebakterium tumefaciens (Kök kanseri) bakteriyel hastalığına hassastır.

M 27 ANACI

- En bodur elma anacı olup bu anaca aşılı çeşitlerle ticari bahçe tesisi önerilmemektedir.

- Daha çok saksılı fidanlarda ve ev bahçelerinde anaç olarak kullanılması uygundur.